Contact

Je kan de Drentse Schrieverskring bereiken via het e-mailadres: drentseschrieverskring@gmail.com

Colofon
Bestuur: Annie Martens (secretaris), Sacha Landskroon (nieuwsbrief), Jos Govaarts (penningmeester), Jan Veenstra, Marga Kool, Klaas Koops en Aagje Blink